Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.


Norwegian Web 2015 (Nynorsk)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
uhr.no ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og
vest24.no , skriv Nordhordland . </p><p> – Dette er første gong ei regjering har kome med ei sånn avgiftslette for norske
nynorskavissenter.no ein svært liten del av det totale budsjettet ei regjering faktisk kan endre frå år til år, kan
ohcherie.no . Vi er optimistar, og håpar på ei blågrøn regjering saman med Høgre og Kristeleg Folkeparti, og no
skogholt.org i partiet har handla om det vi har gjort i regjering , og i alt for liten grad om kva vi skulle i
skogholt.org , og i alt for liten grad om kva vi skulle i regjering å gjere. Partiet vart fokusert på notid og
skogholt.org som er feil. Vi trudde vi hadde makt fordi vi sat i regjering , medan realiteten er at vi var i regjering fordi
skogholt.org sat i regjering, medan realiteten er at vi var i regjering fordi vi hadde makt. </p><p> Vi skriv: </p><p> Likevel har
skogholt.org og parlamentarisk arbeid utanfor og i regjering . SV må finne svara på korleis partiet kan søkje
skogholt.org ikkje kom inn på Stortinget i år SV har vore i regjering i åtte år, og inngått kompromiss med
blogg.oslosv.no partia har opplevd den nådelause kjøtvekta i regjering . Somme av oss hugsar framleis Jarn-Ernas
blogg.oslosv.no ikkje vil kunna bli verre med ei blå-blå regjering , dei kjem i bokstaveleg forstand til å oppleva
blogg.oslosv.no vore tale om asylpolitikk: «Jammen det er då din regjering !». ! Men eg har forvalta SV sin asylpolitikk.
blogg.oslosv.no einaste røyst vi måtte få. Vert det (mørke)blå regjering etter valet, kjem vi framleis til å kjempa for
skogholt.org . Det betyr at sjølv om V og Krf skulle komme i regjering med Høgre, og få Høgre med seg på å seie nei til
virksommeord.uib.no syn å sjå. Regjeringskrangelen - om den regjering dei kanskje får høve til å danna - har ført dei ut
virksommeord.uib.no noko problem for oss å seia at vi føretrekk ei regjering av Arbeidarpartiet framfor ei høgredominert
virksommeord.uib.no av Arbeidarpartiet framfor ei høgredominert regjering - fyrst og fremst fordi ei slik regjering vil i
virksommeord.uib.no regjering - fyrst og fremst fordi ei slik regjering vil i viktige spørsmål måtta høyra på det som
virksommeord.uib.no , vil eg leggja til at eg ikkje trur ei borgarleg regjering vil vera ein katastrofe for SV som parti. Det vil