Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.


Norwegian Web 2015 (Bokmål)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sjibbolet.no hvor Hezbollah nå er en del av den libanesiske regjeringen I den senere tid ser vi at det i Jemen vokser frem
intsos.no skatten mellom 1981 og 1990 28 prosent. </p><p> Regjeringer kan også påvirke profittraten med
kommentar-avisa.no ytterligere innpass (de er f.t. i Stoltenbergs regjering ) i Det norske folket så vil det resultere i et
vestvagoy.kirken.no . Så skjer det en avstemming. Til slutt er det regjeringen som velger hvem de vil ansette. Snart vil denne
uhr.no o.l. </p><p> Ny politisk plattform for den rød-grønne regjeringen </p><p> Publisert: 07.10. 09 </p><p> Den rød-grønne
uhr.no <p> Publisert: 07.10. 09 </p><p> Den rød-grønne regjeringen presenterte sin nye politiske plattform på
uhr.no faglig selvstendige forvaltere av kunnskap. Regjeringen vil sikre frie og uavhengige universiteter og
uhr.no og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn. Regjeringen vil i større grad legge for samarbeid og
uhr.no , og det skal være mulig å studere på heltid. </p><p> Regjeringen vil: </p><p> styrke basisbevilgningene til
uhr.no skal utgjøre 3 prosent av BNP, ligger fast. </p><p> Regjeringen vil: </p><p> fortsette å øke forskningsbevilgningene
sjibbolet.no Israel som jødenes land. Flere av Israels regjeringer har vært villig til å diskutere og endog dele
underskrift.no dlir grønt bur og krom karoseri:grinpimp: </p><p> Til: Regjeringen </p><p> Radøy Høgre tar herved initiativ til en
underskrift.no ut i distriktene. </p><p> Vi nekter å akseptere at regjeringen med sitt forslag ønsker å gjøre våre
sjibbolet.no etter alt å dømme å gi Bibi i oppdrag å danne ny regjering . Lederen for Arbeiderpartiet, Isaac Herzog,
sjibbolet.no søke å finne sikre samarbeidspartnere i sin regjering på høyresiden. Les mer </p><p> Mars 2015 Men alt dette
norgespartiet.no enig med oss? </p><p> Folkeavstemming - DIREKTEVALG AV REGJERING </p><p> Det norske folk har aldri selv fått velge sin
norgespartiet.no <p> Det norske folk har aldri selv fått velge sin regjering . Ønsker du Direkte valg av regjering? </p>
norgespartiet.no velge sin regjering. Ønsker du Direkte valg av regjering ? </p><p> Folkeavstemming - Tjenestedirektivet en
ys.no ble det presentert flere ulike løsninger: Fra regjeringens påslagsmodell, til modifiserte
blv.no . </p><p> Bø-ordføreren sier til Bladet Vesterålen at regjeringens beslutning om å utsette en eventuell