Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.

Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
regjering 
(noun)  
Alternative PoS: adjective (1)

Norwegian Web 2015 (Bokmål) freq = 190560 (139.655148639 per million)
modifiers of "regjering" 441131.0
rødgrønn 3765 11.25
føderal 1454 9.8
borgerlig 1510 9.78
sitte 1332 9.75
rød-grønn 815 9.19
britisk 1005 8.43
blåblå 429 8.29
provisorisk 389 8.07
amerikansk 1280 7.92
israelsk 420 7.87
kinesisk 569 7.75
nåværende 551 7.59
svensk 674 7.52
spansk 430 7.47
kanarisk 240 7.4
dansk 420 7.23
fransk 502 7.23
blå-blå 196 7.18
konservativ 242 7.15
sosialistisk 224 7.11
velge 236 7.04
norsk 2725 6.96
demokratisk 283 6.95
sosialdemokratisk 176 6.91
tysk 421 6.82
verbs with "regjering" as object 327082.2
be 1260 8.74
danne 1298 8.54
foreslå 509 7.86
oppfordre 415 7.7
kritisere 313 7.68
styrte 215 7.64
mene 933 7.29
støtte 376 6.92
tvinge 205 6.92
presse 210 6.9
håpe 237 6.76
ville 1409 6.74
beslutte 122 6.71
måtte 644 6.68
burde 303 6.66
utnevne 125 6.63
anklage 106 6.52
varsle 130 6.36
beskylde 89 6.3
velte 84 6.25
utfordre 120 6.16
ønske 371 6.16
love 117 6.01
advare 78 5.97
felle 103 5.93
verbs with "regjering" as subject 765817.6
foreslå 1875 9.26
legge 2402 8.46
ønske 1493 7.78
ville 6558 7.5
innføre 451 7.42
varsle 438 7.37
love 476 7.34
sette 899 7.2
styrke 361 7.08
satse 363 7.0
beslutte 330 6.99
bevilge 301 6.96
bestemme 436 6.9
vedta 334 6.85
følge 553 6.83
vurdere 352 6.82
velge 501 6.72
mene 700 6.71
gjøre 1702 6.64
ha 13371 6.63
øke 458 6.57
ta 1476 6.55
måtte 1874 6.53
burde 862 6.52
prioritere 218 6.45
"regjering" and/or ... 144651.4
storting 1448 11.48
stortinget 497 9.9
konge 331 8.93
parlament 183 8.58
opposisjon 157 8.33
parti 218 8.26
departement 165 8.21
statsminister 137 8.06
stat 229 7.89
part 109 7.63
president 113 7.61
støtteparti 70 7.29
statsråd 75 7.26
stoltenberg 69 7.1
høyre 97 7.01
arbeiderpartiet 69 7.0
myndighet 122 6.96
stortingsflertall 53 6.9
kongehus 54 6.89
ap. 68 6.88
organisasjon 158 6.82
politiker 108 6.82
arbeidsgiver 77 6.79
domstol 57 6.76
politikk 100 6.74


"regjering" is ... 18782.5
villig 130 8.61
opptatt 302 8.43
handlingslammet 18 8.22
sitte 27 7.85
korrupt 16 7.79
nødt 45 7.67
passiv 14 7.6
enig 98 7.0
ansvarlig 66 6.98
upopulær 8 6.93
tydelig 36 6.68
uenig 14 6.33
skeptisk 13 6.25
oppmerksom 9 6.25
avhengig 46 6.24
forsiktig 8 6.19
svak 16 6.14
fast 11 6.03
redd 23 6.02
klar 86 5.79
rask 17 5.49
åpen 20 4.83
svær 8 4.64
sterk 19 4.62
glad 11 3.97
"regjering" is a ... 5880.8
rede 12 8.58
deltaker 11 7.67
positiv 20 7.3
pådriver 8 7.05

... is a "regjering" 4870.7
problem 8 5.59
dette 15 3.55
det 40 3.37
hide detail