Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.

Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
uhr.no sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk
vest24.no Nordhordland . </p><p> – Dette er første gong ei regjering har kome med ei sånn avgiftslette for norske
nynorskavissenter.no svært liten del av det totale budsjettet ei regjering faktisk kan endre frå år til år, kan omprioriteringane
ohcherie.no Vi er optimistar, og håpar på ei blågrøn regjering saman med Høgre og Kristeleg Folkeparti
skogholt.org partiet har handla om det vi har gjort i regjering , og i alt for liten grad om kva vi skulle
skogholt.org i alt for liten grad om kva vi skulle i regjering å gjere. Partiet vart fokusert på notid
skogholt.org . Vi trudde vi hadde makt fordi vi sat i regjering , medan realiteten er at vi var i regjering
skogholt.org regjering, medan realiteten er at vi var i regjering fordi vi hadde makt. </p><p> Vi skriv: </p>
skogholt.org mobilisering og parlamentarisk arbeid utanfor og i regjering . SV må finne svara på korleis partiet kan
skogholt.org kom inn på Stortinget i år SV har vore i regjering i åtte år, og inngått kompromiss med Arbeidarpartiet
blogg.oslosv.no partia har opplevd den nådelause kjøtvekta i regjering . Somme av oss hugsar framleis Jarn-Ernas
blogg.oslosv.no ikkje vil kunna bli verre med ei blå-blå regjering , dei kjem i bokstaveleg forstand til å
blogg.oslosv.no tale om asylpolitikk: «Jammen det er då din regjering !». ! Men eg har forvalta SV sin asylpolitikk
blogg.oslosv.no einaste røyst vi måtte få. Vert det (mørke)blå regjering etter valet, kjem vi framleis til å kjempa
skogholt.org betyr at sjølv om V og Krf skulle komme i regjering med Høgre, og få Høgre med seg på å seie
virksommeord.uib.no syn å sjå. Regjeringskrangelen - om den regjering dei kanskje får høve til å danna - har
virksommeord.uib.no problem for oss å seia at vi føretrekk ei regjering av Arbeidarpartiet framfor ei høgredominert
virksommeord.uib.no Arbeidarpartiet framfor ei høgredominert regjering - fyrst og fremst fordi ei slik regjering
virksommeord.uib.no regjering - fyrst og fremst fordi ei slik regjering vil i viktige spørsmål måtta høyra på det
virksommeord.uib.no leggja til at eg ikkje trur ei borgarleg regjering vil vera ein katastrofe for SV som parti
hide detail