Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.

Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sjibbolet.no Hezbollah nå er en del av den libanesiske regjeringen I den senere tid ser vi at det i Jemen
intsos.no skatten mellom 1981 og 1990 28 prosent. </p><p> Regjeringer kan også påvirke profittraten med valutapolitiske
kommentar-avisa.no ytterligere innpass (de er f.t. i Stoltenbergs regjering ) i Det norske folket så vil det resultere
vestvagoy.kirken.no skjer det en avstemming. Til slutt er det regjeringen som velger hvem de vil ansette. Snart vil
uhr.no Ny politisk plattform for den rød-grønne regjeringen </p><p> Publisert: 07.10. 09 </p><p> Den rød-grønne
uhr.no Publisert: 07.10. 09 </p><p> Den rød-grønne regjeringen presenterte sin nye politiske plattform
uhr.no faglig selvstendige forvaltere av kunnskap. Regjeringen vil sikre frie og uavhengige universiteter
uhr.no og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn. Regjeringen vil i større grad legge for samarbeid og
uhr.no skal være mulig å studere på heltid. </p><p> Regjeringen vil: </p><p> styrke basisbevilgningene til
uhr.no utgjøre 3 prosent av BNP, ligger fast. </p><p> Regjeringen vil: </p><p> fortsette å øke forskningsbevilgningene
sjibbolet.no Israel som jødenes land. Flere av Israels regjeringer har vært villig til å diskutere og endog
underskrift.no bur og krom karoseri:grinpimp: </p><p> Til: Regjeringen </p><p> Radøy Høgre tar herved initiativ
underskrift.no distriktene. </p><p> Vi nekter å akseptere at regjeringen med sitt forslag ønsker å gjøre våre lokalsamfunn
sjibbolet.no alt å dømme å gi Bibi i oppdrag å danne ny regjering . Lederen for Arbeiderpartiet, Isaac Herzog
sjibbolet.no søke å finne sikre samarbeidspartnere i sin regjering på høyresiden. Les mer </p><p> Mars 2015
norgespartiet.no ? </p><p> Folkeavstemming - DIREKTEVALG AV REGJERING </p><p> Det norske folk har aldri selv fått
norgespartiet.no norske folk har aldri selv fått velge sin regjering . Ønsker du Direkte valg av regjering? </p>
norgespartiet.no sin regjering. Ønsker du Direkte valg av regjering ? </p><p> Folkeavstemming - Tjenestedirektivet
ys.no det presentert flere ulike løsninger: Fra regjeringens påslagsmodell, til modifiserte bruttoordninger
blv.no Bø-ordføreren sier til Bladet Vesterålen at regjeringens beslutning om å utsette en eventuell konsekvensutredning
hide detail